logotypy-ue

Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących zabezpieczania druków przed ścieraniem i uzyskiwania powłoki hydrofobowej na podłożu papierowym w procesie druku offsetowego

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem inwestycji jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności Drukarnia „VACAT” Barbara Łętocha poprzez wdrożenie prac B+R w działalności firmy. Realizacja tego celu umożliwi:

  • wdrożenie w praktyce produkcyjnej nowej innowacyjnej technologii zabezpieczenia druków przed ścieraniem i uzyskiwania powłoki hydrofobowej na podłożu papierowym w procesie druku offsetowego,
  • uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów wysokojakościowo zadrukowanych wodoodpornych opakowań i etykiet o zwiększonej odporności na ścieranie.

całkowity koszt netto realizacji projektu: 3 978 558,00 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 3 234 600,00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 1 617 300,00 PLN

okres realizacji: 30.10.2017 – 30.06.2018


dotacje-unijne

Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do Drukarni Vacat – 2006 r.

Dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje.

Łączna wartość działań kwalifikowanych: 388 665,56 zł

Zwiększenie konkurencyjności drukarni Vacat poprzez zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego – 2007 r.

Zwiększenie konkurencyjności drukarni Vacat poprzez zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna wartość działań kwalifikowanych: 537 200,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013