Kolorystyka plików graficznych

Drukarnia Vacat NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004“ papiery powlekane i „PSO Uncoated (ISO 12647-2):2004” papiery niepowlekane na profil referencyjny Drukarni VACAT. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię Vacat.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

Weryfikacja kolorystyczna (Proof)

  • Wydruki próbne proof do zleceń realizowanych w drukarni Vacat  są wykonywane tylko z plików przesłanych przez klienta. Nie ma możliwości przesłania własnego proofa.
  • Różnica kolorystyczna może wynosić +/- 5 jednostek dla każdego koloru.
  • Wydruk próbny proof odzwierciedla tylko kolory pracy.

Obiekty w pracy (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) mogą się różnić niż na wydruku z maszyny offsetowej. Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, pozwoli to uniknąć nieporozumień. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem DTP: (+12) 264-96-38

Błędy merytoryczne w projektach graficznych

Drukarnia Vacat NIE PONOSI odpowiedzialności za błędy merytoryczne zaistniałe w projektach graficznych oraz plikach dostarczanych do drukarni. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie poprawności zawartych danych w projekcie oraz akceptacja finalnego projektu do druku.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować przykładowo w formie pisemnej na adres Drukarni lub mailowo na adres: vacat@druk-vacat.pl.

Okres uwzględnienia reklamacji wynosi maksymalnie 3 miesiące od daty dostarczenia towaru do siedziby zamawiającego.